ELEMENTY KOMUNIKACJI DACHOWEJ

Elementy komunikacji dachowej instaluje się na dachach spadzistych dla zapewnienia bezpiecznego dojścia w celu kontroli i ewentualnej naprawy urządzeń dachowych takich jak: kominy dymowe, anteny rtv, urządzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, panele słoneczne i fotowoltaiczne itp.

Dobiera się je odpowiednio do zastosowanego rodzaju pokrycia dachowego, zarówno koloru jak i kształtu. Należy montować je na etapie wykonywania dachu ponieważ wymagają niejednokrotnie zastosowania dodatkowych wzmocnień pod dachówkami lub blachami dachowymi.

Poniżej prezentujemy najczęściej stosowane rozwiązania. W sprawach szczegółowych zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

 

 

ławy kominiarskie

Ławy kominiarskie

Dostępne w odcinkach 0,4 do 3,0 mb. Przy zastosowaniu odpowiednich łączników można konstruować długie ciągi komunikacyjne.

Do instalacji niezbędne jest zastosowanie wsporników zależnych od rodzaju pokrycia i mocowników zapewniających ich poziome ułożenie.

mocownik ławy kominiarskiej

Mocownik ławy kominiarskiej

Niezbędny do połączenia wspornika z ławą kominiarską.

łącznik ławy kominiarskiej

Łącznik ławy kominiarskiej.

Umożliwia łączenie krótszych elementów w długie ciągi komunikacyjne

 

 

stopień kominiarski

Stopień kominiarski

Element umożliwia postawienie jednej stopy. Dlatego stosuje się go do pokonania drogi (różnicy wysokości) na pochyłości dachu.

Do instalacji niezbędne jest zastosowanie wspornika zależnego od rodzaju pokrycia. Zarówno stopień jak i wspornik dostępny jest w kolorach zbliżonych do koloru dachówek lub blach dachowych.

wspornik ławy stopnia

Wspornik ławy/stopnia

Model dostosowany np. do blach trapezowych.

wspornik ławy kominiarskiej

Wspornik ławy/stopnia

Model dostosowany do dachówek zakładkowych.

 

wspornik ławy stopnia

Wspornik ławy/stopnia

model dostosowany do dachówki karpiówki.

wspornik ławy stopnia

Wspornik ławy/stopnia

Model dostosowany do blachodachówek.

 

mocownik na rąbek stojący

Mocownik na rąbek stojący

Element niezbędny do mocowania osprzętu komunikacji z rąbkiem stojącym, bez dziurawienia blachy.

 

wspornik ławy kominiarskiej na rąbek stojący

Wspornik ławy kominiarskiej na rąbek stojący

 

wspornik mocowania ławy przyścienny

Wspornik mocowania ławy przyścienny.

Do mocowania na ścianach kominów.